keskiviikko 20. toukokuuta 2009

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret: Suomessa otettava käyttöön minimituntipalkka ja perustulo

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret on ottanut ilolla vastaan SAK:n avauksen 1500 euron minimikuukausipalkasta mutta on huolissaan vaaditun palkan riittävyydestä. 1500 euroa tarkoittaa 7,5 tunnin työpäivällä 9,09 euron tuntipalkkaa. Suomessa esimerkiksi Oikeutta siivoojille -liike on vaatinut 10 euron minimituntipalkkoja. Hollannissa 10 euron tuntipalkat astuivat voimaan vuoden 2009 alussa.

Minimipalkka on selkeyden ja matalapalkkaisten palvelualojen työntekijöiden enemmistön eli tuntityöläisten vuoksi ilmaistava tuntipalkassa. Näin myös lisien vaikutus voidaan ottaa huomioon kokonaisansiota laskettaessa. Samalla on muistettava, että liian matalilla palkkavaatimuksilla vesitetään perusturvan korotusmahdollisuudet.

On syytä ottaa huomioon myös prekarisaatio eli tuotannon ja yhteiskunnan muutoksesta aiheutuva toimeentulon epävarmuus. Selkeintä ja reiluinta olisi ottaa käyttöön elämiseen riittävä perustulo, joka mahdollistaisi työstä kieltäytymisen silloin, kun ehdot ja palkat ovat surkeita. Naisvaltaisten matalapalkka-alojen tuntuvat palkankorotukset ja perustulo olisivat myös oleellinen keino lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa tilanteessa, jossa naiset edelleen joutuvat kantamaan päävastuun kaikesta hoivatyöstä. Järjestelmän rahoittamiseksi on nostettava pääomaverotusta.

”Uudenmaan Kokoomusnuorten kannanotossaan 11.5. esittelemät ajatukset työttömyyden lisääntymisestä perustuvat 200 vuotta vanhaan talousteoriaan”, toteaa ESVN:n puheenjohtaja Henri Salonen ja jatkaa: ”Teollisuuspatruunoiden sanelemat palkkatasot kuolivat jo ennen vapaata finanssikapitalismia, joka sekin tuli tiensä päähän.”

Tulonjaon tasaaminen ei johda työttömyyteen, päinvastoin. Lamassa matalatuloisten lisäansiot elvyttävät parhaiten, sillä kaikki lisätienestit ohjautuvat takaisin markkinoille eikä sukanvarteen. Sama pätee tulonsiirtojen kohdalla. Nyt jos koskaan olisi hyvä menoelvyttää nostamalla opintotuet, eläkkeet, työmarkkina- ja toimeentulotuet sekä työttömyyspäivärahat tasolle, jolla voi elää ilman luukulta toiselle juoksemista. Lopullisena päämäränä tulee olla vastikkeeton perustulo, joka tarjoaa hyvän elämän sekä yritteliäisyyden mahdollisuuden.

Nyt on aika jakaa varallisuutta uudestaan, toivottavasti myös SAK muistaa vasemmistolaiset juurensa ja osallistuu uuden yhteiskunnan rakentamiseen.

Lisätietoa:
Henri Salonen, 050320 6932
Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja