torstai 20. lokakuuta 2011

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret: Ei ydinvoimaa helsinkiläisten verorahoilla

Helsingin Vihreät Nuoret (Nuhevi), Etelä-Suomen Vasemmistonuoret (ESVN), Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vihreät (HyVi) ja Sitoutumaton Vasemmisto (SitVas) vetoavat yhdessä Helsingin kaupunginvaltuutettuihin, jotta nämä äänestäisivät Olkiluoto 4 -hankkeeseen osallistumista vastaan. Helsingin kaupunginhallituksen enemmistö päätti kokouksessaan 10. lokakuuta puoltaa kaupungin osallistumista Olkiluodon ydinvoimalan 4. reaktoriyksikön suunnitteluvaiheeseen noin 30 miljoonalla eurolla. Suunnitteluun osallistuminen mahdollistaisi myös sen, että kaupunki olisi tulevaisuudessa mukana rahoittamassa itse voimalan rakentamista. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lokakuun lopulla.

Järjestöjen mielestä kaupungin ei tule osallistua ydinvoimahankkeisiin missään vaiheessa. Ydinvoima on kallis ja tehoton sijoitus, jonka riskit tuleville sukupolville ovat suhteettomat siitä saataviin hyötyihin nähden. Ydinvoiman lisärakentaminen ei korvaa Helsingissä lainkaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä eikä siis vähennä hiilidioksidipäästöjä.
”Jo nyt Helsinki tuottaa sähköä kaukolämmön sivutuotteena reilusti enemmän kuin mitä kaupungissa käytetään. On vaikea nähdä, mihin tarpeeseen lisäsähköä pitäisi ydinvoimalla tuottaa”, toteaa Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtaja Verna Castrén.

Hankkeeseen osallistuminen tulisi maksamaan kaupungille vähintään 600 miljoonaa euroa. ”Mutta kuten Olkiluoto 3:n kohdalla olemme nähneet, kustannukset saattavat nousta moninkertaisiksi”, painottaa Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Antti Kurko.

Uusien ydinvoimaloiden sijaan kaupungin tulisi sijoittaa energian säästöön sekä oman energiantuotantonsa muuttamiseen uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaksi. ”Puupohjaisten polttoaineiden, tuulivoiman ja biovoiman monipuolisella käytöllä ja energiankäytön tehostamisella voidaan korvata monta Olkiluoto 4:n kokoista voimalaa Suomessa. Haluamme, että Helsinki on mukana tässä kehityksessä, eikä nojaa menneisyyden energiamuotoihin”, järjestöjen edustajat toteavat.

Lisätiedot:

Verna Castrén
puheenjohtaja
Helsingin Vihreät Nuoret
verna.castren@helsinki.fi
040 8257674

Antti Kurko
puheenjohtaja
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret
terantti@gmail.com
0408340286

Jaakko Rissanen
puheenjohtaja
Sitoutumaton Vasemmisto

Senja Laakso
puheenjohtaja
HYYn Vihreät