torstai 10. tammikuuta 2013

maanantai 28. marraskuuta 2011

Luukkurallin loputtava
Vantaan Vasemmistonuoret vaatii selkeämpää sosiaaliturvaa nykyisen luukkurallin sijaan. Suomessa sosiaaliturvasta on luotu byrokraattinen sekasotku, jossa tukia on vaikea hakea eivätkä ne riitä elämiseen. Väliinputoajia ovat esimerkiksi opiskelijaperheet, itsensätyöllistäjät, työssäkäyvät opiskelijat ja pätkätyöläiset.

Moni erityisesti nuorista sosiaaliturvan saajista elää toimeentulotuen varassa, vaikka se on tarkoitettu vasta vihoviimeiseksi tulolähteeksi”, puheenjohtaja Antti Hartikainen toteaa. “Tämä rasittaa myös kuntien taloutta, koska kunnat maksavat puolet toimeentulotuesta.”

Vantaan Vasemmistonuorten mielestä sosiaaliturvaa tulisi yhtenäistää, jotta ihmisten toimeentulo olisi turvattu elämäntilanteen muutoksista huolimatta. Esimerkiksi lyhyen työjakson ei pitäisi aiheuttaa työttömälle tai opiskelijalle turhaa paperisotaa. Samalla virastojen yhteistoimintaa tulisi parantaa niin, että jokaista tukea ei tarvitsisi hakea eri luukulta. Byrokratiaa vähentämällä esimerkiksi sosiaalitoimistojen resurssit vapautuisivat syrjäymisen ehkäisemiseen papereiden pyörittelyn sijaan.

"Ensiaskeleena nykyisten virastojen toimipaikat voisi sijoittaa yhden "torin" ympärille, jolloin samalla käyntikerralla voisi asioida helpommin esimerkiksi sekä työ- ja elinkeinotoimistossa että KELA:ssa”, Hartikainen ideoi.

Vasemmistonuorten lopullisena tavoitteena on yhdistää kaikki sosiaalituet elämiseen riittäväksi perustuloksi. Perustulo sekä vähentäisi byrokratiaa että turvaisi ihmisten toimeentulon ja vapauden määrätä omasta elämästään.

Lisätietoja:
Antti Hartikainen, pj, Vantaan Vasemmistonuoret, 050 3793863

maanantai 7. marraskuuta 2011

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret muisti Arndt Pekurista

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret muisti lauantaina 5.11.2011 70 vuotta sitten teloitettua Arndt Pekurista viemällä tämän haudalle Malminhautausmaalle kaksi kynttilää. Pekurinen on merkittävimpiä suomalaisia aseistakieltäytyjiä. Hänellä oli keskeinen vaikutus Suomen ensimmäisen siviilipalveluslain, niin sanotun Lex Pekurisen syntymiseen. Etelä-Suomen Vasemmistonuoret vaatii Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean linjausta Jehovan todistajiin sovellettavan vapauttamismenettelyn ulottamista myös heihin, jotka eivät voi suorittaa asevelvollisuutta ei-uskonnollisen vakaumuksensa takia.

Muistokäynnin myötä Etelä-Suomen Vasemmistonuoret halusi osoittaa arvostuksensa Pekurisen kamppailulle pakollista asepalvelusta vastaan ja sen merkityksestä siihen, että Suomeenkin saatiin aseeton ja rauhanomainen tapa suorittaa asevelvollisuus. ”Ketään ei saa vastentahoisesti pakottaa mukaan väkivaltakoneistoon”, sanoo Etelä-Suomen Vasemmistonuorten aktiivi Jasu Setälä.

Pekurinen ehti olla elämänsä aikana useita kertoja vankilassa kieltäydyttyään suorittamasta minkäänlaista palvelusta, jolla oli jotakin tekemistä armeijan kanssa. Jatkosodassa 5.11.1941 Pekurinen kuljetettiin vankilasta Suomussalmen rintamalle ja määrättiin tarttumaan aseeseen teloituksen uhalla. Pekurinen kieltäytyi, mutta vasta kolmas sotamies suostui pistämään teloituksen täytäntöön.

Lisätietoa:
Jasu Setälä
Etelä-Suomen Vasemmistonuorten aktiivi
jasusetala [at] gmail.com

Antti Kurko
puheenjohtaja
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret
0408340286
terantti [at] gmail.com

torstai 20. lokakuuta 2011

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret: Ei ydinvoimaa helsinkiläisten verorahoilla

Helsingin Vihreät Nuoret (Nuhevi), Etelä-Suomen Vasemmistonuoret (ESVN), Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vihreät (HyVi) ja Sitoutumaton Vasemmisto (SitVas) vetoavat yhdessä Helsingin kaupunginvaltuutettuihin, jotta nämä äänestäisivät Olkiluoto 4 -hankkeeseen osallistumista vastaan. Helsingin kaupunginhallituksen enemmistö päätti kokouksessaan 10. lokakuuta puoltaa kaupungin osallistumista Olkiluodon ydinvoimalan 4. reaktoriyksikön suunnitteluvaiheeseen noin 30 miljoonalla eurolla. Suunnitteluun osallistuminen mahdollistaisi myös sen, että kaupunki olisi tulevaisuudessa mukana rahoittamassa itse voimalan rakentamista. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lokakuun lopulla.

Järjestöjen mielestä kaupungin ei tule osallistua ydinvoimahankkeisiin missään vaiheessa. Ydinvoima on kallis ja tehoton sijoitus, jonka riskit tuleville sukupolville ovat suhteettomat siitä saataviin hyötyihin nähden. Ydinvoiman lisärakentaminen ei korvaa Helsingissä lainkaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä eikä siis vähennä hiilidioksidipäästöjä.
”Jo nyt Helsinki tuottaa sähköä kaukolämmön sivutuotteena reilusti enemmän kuin mitä kaupungissa käytetään. On vaikea nähdä, mihin tarpeeseen lisäsähköä pitäisi ydinvoimalla tuottaa”, toteaa Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtaja Verna Castrén.

Hankkeeseen osallistuminen tulisi maksamaan kaupungille vähintään 600 miljoonaa euroa. ”Mutta kuten Olkiluoto 3:n kohdalla olemme nähneet, kustannukset saattavat nousta moninkertaisiksi”, painottaa Etelä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Antti Kurko.

Uusien ydinvoimaloiden sijaan kaupungin tulisi sijoittaa energian säästöön sekä oman energiantuotantonsa muuttamiseen uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaksi. ”Puupohjaisten polttoaineiden, tuulivoiman ja biovoiman monipuolisella käytöllä ja energiankäytön tehostamisella voidaan korvata monta Olkiluoto 4:n kokoista voimalaa Suomessa. Haluamme, että Helsinki on mukana tässä kehityksessä, eikä nojaa menneisyyden energiamuotoihin”, järjestöjen edustajat toteavat.

Lisätiedot:

Verna Castrén
puheenjohtaja
Helsingin Vihreät Nuoret
verna.castren@helsinki.fi
040 8257674

Antti Kurko
puheenjohtaja
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret
terantti@gmail.com
0408340286

Jaakko Rissanen
puheenjohtaja
Sitoutumaton Vasemmisto

Senja Laakso
puheenjohtaja
HYYn Vihreät

tiistai 27. syyskuuta 2011

Draamatyöpaja vallankäytöstä

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret järjestää:

Tiistaina 4.10.2011
klo 18-20
Piiritoimistolla (Päijänteentie 35)

Tavoitteena on haastaa ajattelua siitä miten valtaa käytetään. Valtaa voidaan käsitellä useasta näkökulmasta, on annettua valtaa, otettua valtaa, pakotettua valtaa. Valtasuhteita luo myös sukupuoliroolit, yhteiskunnalliset statukset, lait ja yleiset moraalikäsitykset. Tiedostammeko kun meihin käytetään valtaa passiivisella tavalla?

Näihin kysymyksiin ja haasteisiin sukellamme draamatyöpajan keinoin.

Kaikki harjoitteet puretaan keskustelemalla ja pohdinnalla eikä valmiita tai oikeita vastauksia ole. Työpajan vetää teatterialan opiskelija Sari Lähteinen.

Loitava tilaisuus osallistua niille, jotka eivät päässeet feministisen itsepuolustuksen kurssille, mutta jäivät kaipaamaan draamaa tai niille, jotka kesällä missasivat luovan vastarinnan -workshopin Nuorisoliittolaisleirillä. Tämä työpaja on kaikille avoin! Tervetuloa!

Ilmoittautumiset Heidille etela-suomi@vasemmistonuoret.fi

Tervetuloa!