sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Palvelualojen ammattiliiton ryhdyttävä konkreettisiin toimiin

Julkaistu Pam-lehdessä 29.10.2010

Todellisia tekoja peliin!

PAMin edustajiston vaaleissa nuoret ovat jälleen aliedustettuina. Liitto on syksyn aikana ollut näkyvästi esillä Big Brotherissa ja pyrkinyt näin herättelemään nuorissa kiinnostusta ammattiliittoihin. En jaksa uskoa, että tällä tavalla saataisiin nuoret sankoin joukoin järjestäytymään. Vaikka BB:ssä näkyminen tavoittaakin palvelualoilla työskentelevät ihmiset paremmin kuin luultavasti mikään muu, ei se silti luo kuvaa uskottavasta ay-liikkeestä. Jos PAM haluaa parantaa työntekijöiden asemaa, mitä myös minä haluan jäsenenä rahoittaa, on sen tehtävä konkreettista työtä.

Rakennusliitto on jo pitkään palkannut työntekijöitä, jotka kiertävät työmaita ja keskustelevat työehdoista. Jos on tarvetta, liitto auttaa vaatimaan oikeuksia, eikä tällöin välitetä siitä, kuuluuko työntekijä liittoon. On siis ymmärretty, että jos unohdetaan liittoon kuulumattomat, heikennetään myös järjestäytyneiden työntekijöiden asemaa. Vaarana on, että syntyy eri työmarkkinat järjestäytyneille ja järjestäytymättömille. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat erityisesti nuoret ja siirtolaiset, jotka eivät aina tunne ja osaa vaatia oikeuksiaan.

Pelkät mielikuvat ja mainonta eivät vakuuta ihmisiä siitä, että liittoon kuulumisesta olisi mitään hyötyä. Palvelualojen työmarkkinoilla on isoja ongelmia, jos ammattiyhdistysliike menettää kokonaisia sukupolvia, koska se ei onnistu luomaan uskottavaa kuvaa itsestään. Mainokset ovat mainoksia, todelliset teot puhuvat puolestaan. Olisi vahvistettava ihmisten uskoa ay-liikkeeseen työpaikoilla. Kun näin tehdään, joku saattaa jopa harkita täyttävänsä liiton liittymislomakkeen.

Antti Kurko
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret
puheenjohtaja

Ei kommentteja: